Породи

Породи

Овцевъдството в Родопите – наше минало, настояще и бъдеще

– Овньо лю вакал, каматан
дошло е време, овньо лю,
оттува да се вдигаме
та ще да идем, овньо лю,
нах нашно село големо,
нах високана планина.

Наличието на голям брой високопланински ливади и пасища, прохладния климат с подчертано беломорско влияние и обилната вода, са много благоприятна предпоставка за развитието на овцевъдството в Родопите.
Тук някога всичко се е въртяло около овцете – планини са се продавали, наемали са се летни и зимни пасища, правили са се кошари и мандри. Овчарската гега се е предавала от бащи на деца, заедно с трупания многовековен опит. Този поминък е бил тясно свързан с ежедневието на хората и е залегнал дълбоко в местните обичаи, традиции и фолклор. Във връзка с процъфтяващото през XVII – XIX овцевъдство са се развивали и други занаяти – тъкачество, кожухарство, медникарство и други.
Съществуват исторически данни за силно развито овцевъдство по нашите земи още по време на древните траки.