Родопски цигай

Родопски цигай

cigaiЖивотните от порода цигай имат общ корен с древните мериносови овце. Създаването на тази порода е започнало в древна Тракия по еволюционен път чрез селекция на цакела, като получените овце са със затворено руно и по-качествена вълна.

В наши дни Родопския цигай се сформира чрез поглъщателно и възпроизводително кръстосване на местни породи с чистопородни цигайски кочове. В началния етап на породообразуване са използвани и тънкорунни кочове от породите Меринофлайш и Кавказка. Животните се използват за месо и вълна.

Овцете са с компактно тяло. Главата е клинообразна с права профилна линия. Ушите са прави и средно големи. Животните са приземни с дълбоки гърди, здрава костна система, копита и конституция. Обраслостта на главата е до линията на очите, а на краката – до коленните и скакателни стави. Срещат се животни с малки тъмни или черни петна по носа, ушите и краката. Кочовете са с добре развити охлювообразни рога, рядко се срещат женски с малки рогчета. Опашката е дълга, тънка и зарунена. Руното е бяло и затворено, а вълната е еднородна, бяла и полутънка. Цветът на животните е бял, с характерен блясък и къдрици.

Дължината на вълната е 8 – 9 см при женските и 8 – 15 см при мъжките екземпляри. Нежността на вълната е 46 – 50 качество. Рандеманът е до 60%. Вълнодобивът е 3 – 3, 5 кг. при овцете майки и 5 – 6 кг. при кочовете. Лактационната млечност е 80 – 85 литра. Живата маса на кочовете е 70 – 80 кг., а на овцете майки – 45 – 50кг. Биологичната плодовитост е 105 – 110 %.