Среднородопска овца

Среднородопска овца

srednorodopska ovcaСреднородопската порода овце е създадена чрез масова селекция. Правени са опити за подобряването ú чрез кръстосване с Реплянска и Карнобатска породи, но това се оказало безпреспективно. За   нейното формиране основно са имали значение два фактора – специфичните изисквания на съществуващата система за производство на изделия от вълна и обширните високопланински пасища на   Родопите. Основният ареал на породата е високопланинската част на Среднородопския масив. Животните се използват за месо, мляко и вълна.

Представителите на породата са дребни, приземни, с подчертано развит гръден кош. Главата е средно голяма със слабо изпъкнала профилна линия. Ушите са големи и хоризонтално поставении. Краката са тънки и здрави, с много твърди копита, като характерна особеност за породата е, че не страдат от копитни забоолявания, въпреки стръмните и скални терени. Мъжкитsrednorodopska ovca2е животни имат силно развити, здрави рога. Опашката е къса, до скакателната става. Руното е отворено, с косичест строеж, а вълната е нееднородна , груба или еднородна полугруба с едри къдрици. Цветът на вивотните е бял и черен, като около 50% от животните са пигментирани.

Дължината на вълната е 15 – 19 см., а рандемана е 68.5%. Вълнодобива от овцете майки е 1,5 – 2 кг., а от кочовете до 3 кг. Лактационната млечност е 60 – 85 литра. Живата маса на овцете майки е 30 – 35 кг., а на кочовете 40-50 кг. Биологичната плодовитост достига до 110%.