Овцевъди и козевъди получиха по 3,27 лв. на животно като извънредна помощ

Овцевъди и козевъди получиха по 3,27 лв. на животно като извънредна помощ

Животновъдите получиха  11 млн. лева извънредна помощ Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 11 млн. лева (10 968 954 лв.) по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Средствата са осигурени от националния бюджет (10 940 829 лева) и неизразходваните средства от бюджета на ЕС (28 125 лева), съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година. Изплатените суми са изчислени на база на ставките, които бяха определени на…

Read More Read More

Наредба №14 вече е публикувана

Наредба №14 вече е публикувана

Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в Държавен вестник бр. 67 от 18.08.2017 г. е публикувана така дългоочакваната  Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.   Срока за подаване на документите ще е вероятно…

Read More Read More

Малкият и среден бизнес в земеделието става приоритет за кабинета до 2021 г.

Малкият и среден бизнес в земеделието става приоритет за кабинета до 2021 г.

В управлението си от 2017 до 2021 година правителството „Борисов 3“ издига като основен приоритет финансовата подкрепа за малките и средни предприятия от сектора на селското стопанство плюс стимулиране на доходоносно земеделско производство и равнопоставеност на пазара. Това е записано в Програмата на Министерския съвет за управлението до 2021 г., приета на вчерашното заседание на кабинета. Както и досега администрацията ще полага максимални усилия за пълното усвояване на  европейските средства по директните плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) съгласно изготвени…

Read More Read More

Определени са ставките по de minimis за животновъди.

Определени са ставките по de minimis за животновъди.

Животновъдите ще получат над 7 млн. лева de minimis  Животновъдите ще получат държавна помощ de minimis в размер на 7 578 000 лева, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ на свое редовно заседание. Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Размерът на индивидуалната помощ е определен както следва: •    за земеделски стопани, отглеждащи над 10 броя…

Read More Read More

Нови ставки за допълнителното плащане за крави, биволици, овце и кози

Нови ставки за допълнителното плащане за крави, биволици, овце и кози

На официалната страница на аграрното министерство вече е публикувана новата заповед с преизчислените ставки за за допълнителното плащане за крави, биволици, овце и кози. В новите ставки по Схема за подпомагане на дребномащабни стопанства ставката за крави и биволи е по-висока, а за  овце-майки и кози-майки е намалена.  Ето пълния текст на заповедта: З А П О В Е Д № РД09-616 София, 04.08.2017 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството…

Read More Read More

Сиренето от Каракачанската овца, отглеждана в Средните Родопи, държи световния рекорд по съдържание на вещества за борба със сърдечно-съдовите и мозъчни заболявания

Сиренето от Каракачанската овца, отглеждана в Средните Родопи, държи световния рекорд по съдържание на вещества за борба със сърдечно-съдовите и мозъчни заболявания

      Сиренето от Каракачанската овца, отглеждана в Средните Родопи, държи световния рекорд по съдържание на конюгирани мастни киселини (до 6%), които са важни за борбата със сърдечно-съдовите и мозъчни заболявания, предотвратяващи образуването на тромби – това стана ясно от проучвания на Института по криобиология и хранителни технологии, с които бяха запознати председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и зам.-председателят проф. д-р Мая Игнатова на ССА при срещата им с научния колектив. На проведената нея бяха разисквани…

Read More Read More

Заявления от животновъди по de minimis се подават от 11 октомври

Заявления от животновъди по de minimis се подават от 11 октомври

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, овце-майки и/или кози-майки. Земеделските стопани, могат да кандидатстват при следните условия: а) Да притежават минимум 5 броя крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, заявени за подпомагане по съответна схема за обвързано подпомагане за кампания 2016 г.;…

Read More Read More

Техника на заплождане на овце

Техника на заплождане на овце

Техника на заплождане на овцете. Една от най-важните продуктивности на овцете и козите е получаването на приплоди. Подготовката на козите и овцете за заплождане предопределя до голяма степен масовото им разгонване и заплождане, а от там и плодовитостта им.Половите цикли при овцете са средно 16-17 дни, в границите от 14 до 19 дни. Продължителността на половото влечение по време на размърляността е 24-30 часа. Яйцеклетката овулира в края на размърляността, към 32-ия час. Всеки фермер трябва да организира осеменителната кампания…

Read More Read More

Животни под селекционен контрол

Животни под селекционен контрол

Автохтонните, местни породи са с ниска продуктивност и няма смисъл да се стимулира масовото им отглеждане, твърди проф. д-р Васил Николов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството Интервю на Лили Мирчева – Проф. Николов, кои ще са основните промени в субсидирането на животновъдството след въвеждане на схемите за обвързана подкрепа през 2017 година? –                  Първо – създава се нова схема за крави от 5 до 9 броя, отглеждани в планинските региони. Досега се подпомагаха ферми…

Read More Read More

Роженският събор

Роженският събор

Валя Балканска: Организаторът на Роженския събор оскуба народа,мисли само за джоба и парата! 29 Jul, 2016 Голямата ни родопска певица Валя Балканска е на върха на възмущението си и в изблик на силна емоция и болка, заяви, че няма да участва повече на традиционния ежегоден Роженски събор. Причината за гнева й е решението съборът да се комерсиализира. Тази година на Рожен се събраха над 200 000 души, празникът обаче, нямал нищо общо с първоначалния замисъл. „Какво беше Рожен в началото?…

Read More Read More